Pareltjes van Mapei.

 In Geen categorie
MAPEI Silexcolor Pittura zeer damp open silicaat verf.
Woonhuis Boxtel / Mapei Silexcolor Pittura.
Woonhuis Boxtel / White
Woonhuis Boxtel / white

En weer is Boxtel een Mapei pareltje rijker. Deze woning werd voorzien van een silicaat verf met een grote dampdoorlatendheid en chemische hechtkracht voor binnen en buiten  Mapei Silexcolor Pittura. Voor deze woning hebben wij een advies mogen uitbrengen en is uitgevoerd door : kwestie van doen “.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt