Mapei Keracolor FF Flex voegmortel 5 kg | Diverse kleuren

Mapei Keracolor FF Flex voegmortel 5 kg

Vanaf 8,23 Excl. BTW

11,76 Excl. BTW

4 op voorraad

11,76 Excl. BTW

6 op voorraad

11,76 Excl. BTW

4 op voorraad

11,76 Excl. BTW

4 op voorraad

11,76 Excl. BTW

5 op voorraad

11,76 Excl. BTW

7 op voorraad

11,76 Excl. BTW

6 op voorraad

11,76 Excl. BTW

3 op voorraad

Beschrijving

Mapei Keracolor FF Flex voegmortel 5 kg

Hoogwaardig, polymeer gemodificeerd, waterafstotend, cementgebonden voegmortel met DropEffect technologie voor voegen tot 6 mm. Verwerkingstijd: circa 2 uur.

  • Waterafstotend (DropEffect® Technologie)
  • Duurzaam en sterk
  • Makkelijk te verwerken
  • Makkelijk te reinigen
  • Gelijkmatige voegen, zonder scheuren
  • Goed bestand tegen zuren
  • Zeer lage emissie van VOS

 

 

GevarencodeH315-Veroorzaakt huidirritatie. H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264-Na het werken met dit product … grondig wassen. P280-Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Mapei Keracolor FF Flex voegmortel 5 kg | Diverse kleuren” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GERELATEERDE PRODUCTEN

Titel

Ga naar de bovenkant